Ahlen, 09.09.2009
Sırlarıyla Yaşamını Sürdürenler ve Hayata Öyle Veda Edenler
 
Sır kelimesinin birçok anlamı vardır.
-Bazı eşyalara parlaklık vermek ve su geçirmemesi için sürülen vernik.      
-Aynanın arkasına sürülen ince metal tabaka. 
-Söylenmeyen gizli tutulan giz.
-Akıl erdirilenemeyen şeyler. 
-Bir işin en ince yanı, tarafı.
-Bir amaca ulaşmak için gizli bir yöntem.
 
Üç harfle yazılan sır kelimesinin geniş ve kapsamlı bir anlamlar mahiyeti varolduğu açık.Benim üzerinde durmak istediğim sır kelimesi, insanların yaşamında az veya çok yaşadığı sırlardır.Öyle zannediyorum ki hepimizin hayatında köşede bucakta kalmış sırları vardır.Bilmiyorum büyük insanaların sırrı mı büyük ve çok, yoksa küçük insanların sırrı da mı küçük ve az.
 
Sır küpü.
Sır vermez.
Sırdaş arama, sırrını yaymak içindir.
Sırra kadem basmış.
Sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna.
Sırrını dostuna, dostunu düşmanına açma.
Sırrını düşmanın bilmesin dersen, dosta daha açma.
Sırrını sır edene hu.
Sırlı küp.
 
Evet, bu atasözleri sır saklamanın gereğini söylüyor.Ama bir insan neden sır saklar, neden sırcıdır, sır saklamak, sırcı olmak insanı rahatsız etmez mi ? Sözünü ettiğimiz sadece insanlarla ilgili, devlet sırrından hiç bahsetmiyoruz.Devletlerin sırrı olmak zorunda kendi ve halkının geleceği sözkonusu olması nedeniyle.
 
Sır, çıplak ve açık açık bir menfaatin karşılığıdır, bu menfaat kişinin geleceği de olabilir, hayati sorunu da olabilir, bir ölüm-kalım savaşı da olabilir.
 
Sır, bir adi olayın sonucu olarak da saklanabilir, birini korumak için de olabilir, kendini bir sevdiği veya başkası için de feda edebilir.Şu halde nitelikli ve niteliksiz sırlar sözkonusudur.Sırlarıyla ölüp giden bir çok insanlar olduğu gibi yaşamları boyunca sırlarını saklayanların da mevcudiyetini sürdürdüğü de vakidir mutlak.
 
Ağzı gevşek olanlar sır saklayamadığı içindir ki birçok sırdan uzak kalırlar.Sır, öyle bir kavram-kelimedir ki belki ana, baba, kardeş, hiç kimseye söylemeden sırrını açmaz ve
„ Sırrıyla öldü gitti „ derler.
 
Mustafa Dumlu

Please publish modules in offcanvas position.