Ahlen,12.07.2009
Köyümüzdeki Hanedarlar (Kapsamı yetmişli yıllara kadar)
 
Efeler,meydanlıktan aşağı tarafta bahçelere doğru ikamet ederler.Belli başlı aileler ; Mehmet Emin Efe,Celalettin Efe ve Alettin Efe.Hayatta değiller,kardeşlerdi.
 
Hamşırlar ; Halil Zöngür,hayatta,kardeşi Süleyman İstanbul’da yaşamaktadır.
 
Dumlular ; Hasan Dumlu,Kara Mehmet Dumlu kardeş olarak,Durmuş Ali Dumlu,Sübbü Dumlu ve babam Ese Dumlu,üçü kardeş olup Sübbü Dumlu üvey amcam,Durmuş Ali hiç çocuğu yok,Dumlu’ların hiç biri hayatta değil.Biz çocukları olarak köy ile sıcak daimi ilişkilerimiz devam etmektedir.Köyümüzü teşkil eden temel sülalerindendir.
 
Çopurlar,hiç biri köyde kalmadı.
Kara Adem’ler,Hüsnü ve Abileri Mersin’de yaşarlardı.Yaşayanları kalmadı.Köyde evleri var,gelip giderler.
 
Sarametler,lakap olarak olduğu gibi yazıyorum.Mehmet ve Mustafa Doğanay,kardeş olup hayatta değiller.
 
Mavuşlar,babaları Mavuş İbrahim,oğulları Abdurrahman,hayatta ; Veli ve Ali hayatta değiller.En yakın akrabaları Abitter Sözeri,hayatta değil ve köyün girişinde otururdu.
 
Niyazi,emektar soyadını da unuttum.Köyün girişindeki ilk evde otururdu.Civar köylerde bütün iğne işlerini yapardı,bir çoğundan para da almazdı.Doktor kadar isabetli tesbitleri vardı,köyde akraba olarak kimseleri yoktu.Hayatta değil,ailesinden köyde kimseleri kalmadı.
 
Nebiler,anam tarafı ve dedemin maddi durumu zamanında oldukça iyiymiş.Dedemin babasına mülazım derlermiş,on sekiz sene askerlik yapmış,altı seneden sonra ilk kez izine gelebilmiş.Kızları,anam Şayeste,Hatice,hayatta değiller,Dilber ve Mösün Teyzem hayattalar.Oğulları Fazlı ve Mustafa hayatta olmayıp Mustafa Dayım ilk köy enstitüsü mezunlarından olup önceki adı İvriz Köyü,şimdiki adı Aydınkent’te kanala atmışlar,ölümü meçhul gitti,dayımın adını bana vermişler.
 
Mandallar; Abdi,Mehmet,Mahmut,Mustafa,hayatta olmayıp Mehmet hayattadır.Hepsinin de arkası köyde yaşamını sürdürüyor.
 
Iskasanlar,köyde kimseleri kalmamıştır.İbrahim,Mustafa,arkaları Belceağaç’ta yaşamını sürdürüyor.
Karalardan köyde kimseleri kalmamış olup yokuşun başında otururlardı.Hane sahibi Ali Kara.
 
Sadıklar,Çabuk soyadı taşırlar.Fahrettin,Hoca Osman ve Bacıları Hatice (benim esas kaynanam,eşimin annesi,23 yaşında ölmüş) hiç biri hayatta değil.Bacıları Meryem hayatta.Rahmetli Rahime Nine,köyün ve Dedeköy’ün sevgilisi,mülayım,tatlı Çabuk’ların köşe taşıydı.
 
Karahaliller,benim tanıdığım ve bildiğim köyün en yaşlı Ocakbaşı Kara Halil,yaşayan tarihti.Oğulları,Mustafa(Kambur Mustafa),Ahmet seren arabası vardı,atlarının ürkerek şahlanması ile kazada öldü.Abdurrahman ve kızı Safiye (Çolak Safiye).Hiç biri hayatta değiller.Geride kalanları köyde sülaleyi sürdürüyor.
 
Musalar,Kartallar Soyadı ile çoğunluk sülale devam eder.Tarsus tarafından geldiklerini belirtirler.Bekçi Hüseyin,Sarı Mustafa öldüler,Hasan,Yusuf ve bacıları Nuriye-Fadimana hayattalar.Amcaları Hidayet ve bir amcaları daha vardı,adını unuttum.
 
Koca Aliler,bahçe komşumuz rahmetli Ali Dayı’yı hem sever hem de korkardım.Hünerli biriydi.Oğulları, (lakabı ile)Koca Selahat yaşıyor,Motorcu Ahmet (motorcu olarak anılır) öldü.Çocuklarından köyde yaşamını sürdürenler var.
 
İdris Giller,önceleri bir havlu içinde otururlardı.Topal Abitter öldü,Alirza hayatta,kardeş çocukları,Guldur Mehmet,Ahmet ve Ali hayattalar,köyden ilişkilerini kesmediler.Biçerler olarak anılırlar.
 
Balcılar,Balcı Ahmet ve İsmail,öldüler,köyle ilişkileri devam eder.Arı ve bal işleri ile uğraşırlardı,çocukluğumda bir kaşık bal vermişlerdi,o balı bugün bulmak zordur.
 
Topal Yakuplar,oğlu Ali-kızı Aliye hayattalar,köyle ilişkileri devam eder.Topal Yakup adıyla,şanıyla iyi anıldı hep.
 
Nebiler veya Çeltekliler,Nebi ve kardeşi ikisi de öldüler.Köyümüzde benim bildiğim anlı şanlı düğünü Nebi Dayı oğlu rahmetli Abitter Dayı’ya bir hafta yapmıştı.Köyde kimseleri kalmadı.Sayılan,sevilen varlıklı bir aileydi.
 
Kel Yusuflar,bağ komşumuz,heybetli bir görünümü vardı,çocukları Ömer,Ali ve Topal Ahmet öldüler.Köyde kalanları vardır.Sıtma denince akla hep Kel Yusuf gelirdi,nedense hep Kel Yusuf olarak anıldı.Bir oğlu daha vardı,onun çocukları,Sadettin,Cevat,Hatice.
 
Karacalar,köyde kimseleri kalmadı,Fuat ve Ali Teke oğulları,köy ile hiç ilişkileri kalmadı denebilir.
 
Salimler,Salim Fatması olarak bildiğim tek annelerini tanırdım,kızı Hatice,Adile ve oğulu Veysel vardır.Köyde kalanları kalmadı.
 
Cüceler,bu lakap ve tabirin nereden geldiğini bilmem,hiç bir yerde de lafını nedense duymadım.İbrahim (Cücü İbram  şeklinde köyümüzde hep anıldı),çocukları Mehmet,Süleyman,Fahrettin,Sedat (ikisi de öldü),Ahmet.Bütün aile olarak süper zekaya sahipler, Soy adları Ege .Süleyman Ege,yazar,çevirmendir. „Bilim ve Sosyalizm Yayınevi’nin“ sahibi,hayatta,ömrünü yayıncılığa adamış,mücadeleci bir köylümüz.Ailesine annesine olan sevgi ve düşkünlüğü ile onu tanır ve takdir eder köylülerimiz.
 
Çayanlar,köyde kimseleri kalmamıştır,Karağgillere komşu idi,bize de yakın akrabalık geçer.Ese Dayım ailede adı ile anılır.
 
Alıcalar,denince akla Rahmetli Cahit Dayı gelir.Siyasalda öğretim görevlisiydi.Trafik kazasında öldü,köyünü seven,gelip giden ve ziyaret eden Cahit Dayı çok anılır.
 
Çopur Şükrüler,Şükrü Emmi,Şükrü Emmi ve Azime Hala (103 yaşında öldü) hiç unutamam,kapı komşumuz,Azime Hala ile arasıra sesli konuşmaları,sevilir ve iyi anılırlar.Kardeşi Osman Avcı (Hacı Osman).Her ikisi de öldü,bir tazıları vardı,çocukluğumda hayranlıkla bakardım,mazlumdu.Çocukları,Ali,Asse (öldü),Mehmet, Şevket,öldü.Osman’ın çocukları,Zümrüt,Mustafa,Abdullah,Ayşa Dudu,Emine,Meryem ve Ese.
 
Şaban Dayımlar,Gök Şaban olarak anılır,anam tarafından çok yakın akrabamızdır.Komikliği ile tanınır.Köyde kalanları yok,Belceağaç’ta yaşarlar.Fahri,Mehmet ,Edibe ve Fatma çocukları.Mezarlığın yanında evleri vardı,çocukluğumda çok giderdik,bizim evi de Şaban Dayım yapmıştı.
 
Keremler,Kerem Ahmet esas Topal Hoca olarak anılır.Yakın akrabalığımız vardır.Çocukları;Mustafa,Bircan ve Güzide.
 
Hayriiller,sülale olarak akrabayız,Cafarlı’dan gelme sülale.Hacı Menduh ve Hacı Naci,her ikisi de öldü.Çocukları,İsmail (kaynatam),Hayriye,Cafer,Ahmet,İbrahim,Fadim,Asse,Habip,Mustafa,İsmail.Köy ve Belceağa’ta yaşarlar.Yıldırım soyadını taşırlar.
 
Memiş Hüseyinler,köyün en uç güney doğu tepesinde otururlar.Dedeköy’ü her an görebilecek şekildeydi evleri.Zaten o köyde de akrabaları çoktur.Altınok soyadları,çocukları,Memiş,Mustafa,Cafer,Ahmet bir de kızları.
 
Karakurtlar,Memiş Hüseyinle yakın akrabalar.Sakin bir insandı.Çocuklarını şu anda sayamıyacağım.
 
Mucuklar,Mustafa,Bekir ve Neşet Mucuk.Üç kardeş.Çocukları,Mehmet,Mustafa,Ahmet,Mehmet,Bilal,Emine,Firdevs,Hacer,Ayşegül,,Durmuş,Durdane,Abitter.
 
Avganlar,köye en uzak olan bahçeleri ve Gulam ile birlikte anılırlar.Abitter,bir kızı ve oğlu daha var.
 
Nazifler,Kör Nazif olarak bilinir.Komşumuz,çocukları,Fadime,Ali,Mesut,Bahriye,Ayşana,Ayten .Görkemlerle beraber tanınırlar.Mehmet,Muhittin,Selami,Nihat,Zekeriya ve ablaları.
 
Gök Halil,ağıl komşumuz,hiç çocukları olmadı.Durlaz’da akrabaları çok.Hangi sülaleye ait bilmem.
 
Topal Naciye-Yusuf,okulun üzerindeydi evleri.Hangi sülaleye aitler,bilmiyorum.Köyde kimseleri yok.
 
Goca Vahdiler,Zorlu Soyadı ile zorluydular.Bağ komşumuzdu.Mustafa,İrfan,Hilmi ve Ziya oğulları.Köyde pek kimseleri kalmadı.
Çilezgiller,Süleyman,Cevat bir oğulları daha vardır.
 
Kayseri’den yeni gelen aile,Kürtler olarak bilinir.Köyün bir ailesi,hanesi oldular.Goca Vahdi Dayı Kayseri’den getirmişti aileyi.
 
Pofililer ve Ahmet Emmi (Tat Ahmet lakabı ile bilinir.).Yan yana evleri ile bağa-bahçeye giderken gündelik selamlaşılırdı.Öldüler,çocukları,Mustafa ve Ali .Özkara Soyadı ile bir aile gibidirler.
 
Yanık Hoca,Konya Bozkır’dan getirilme ve köyün hocalığını yıllarca yapmıştır.Gece uyurken ve Kara Adem’in evinde otururken bir yangın çıkar,epeyce yanığı olmuş,okulun lojmanında başta Mehmet Ali Görkem olmak üzere köylümüz gayet iyi bir bakım yaparak iyileşmesini sağladı.O zamandan beridir,Yanık Hoca olarak anılır.Ben bile gerçek adını bilmiyorum.Daha sonra Çerkezköyü’negöçtü.
 
Ramazan Çavuşlar,Dericiller olarak köyde bilinirler.Köyde Ramazan Çavuş yaşardı.Öldü ve Kore Gazisi idi.
 
Gibiller,köyde kimseleri çoktandır kalmadı.
 
İrazziller,çocukları,Ahmet,Ali,Mehmet,Şevki ve Zeynep.Çoktandır köyle ilişikleri pek yoktur.
 
Tombul Karamemetler,komşumuzdu,bir kardeşi Hidayet Emmi vardı.Çocukları,Kazım,Ayşe.Köy ile ilişkiler kesildi.
 
Kör Aliler,hemen Altakar’ın altındaydı evleri.Çok temiz ve saf-dürüst bir insandı rahmetlik.Çocukları,Cahit ve Duran.
 
Kozanlar,ben Kozan Bekir olarak bilirim ve daha ilerilerini bilmiyorum.Gulam’daki bağlarına Ereğli’den gelip giderken bağımızda çok görürdüm.Ereğli’ye yerleşikler.
 
Amadaliller,kuyunun başlarındaydı evleri.Rahmetlik Kazım Dayı’nın şakacı halleri hep gözümün önündedir.Oğlu Süleyman.
 
Bana anlatılanlardan düşünebildiğim,gidebildiğim ileriye dönük köyün kuruluş tarihi en az beş yüz öncesine dayanır.Rahmetli anamın anlatımına göre,dedemin babası Mülazım Dedem’in askerlik yılları yüz elli-iki yüz sene öncesine götürür.Dedeköy ile Pınar’ın suyunun paylaşımı için bin beş yüzlü yıllarda zamanın padişahının ferman çıkardığı Konya’da arşivlerde olduğu söyleniyor.
 
Sülalerin,bugünkü Kızılkisle dediğimiz mevkiden,Ballık’tan,Sarsı’dan,Musa Tepesi’nden şimdiki köyümüzün kurulduğu yere toplandığı,yine büyüklerimiz tarafından anlatılırdı.
 
Bütün araştırmalarıma rağmen kesin bir belge ve bilgiye ulaşamadım.
 
 
Not: Yazdıklarımda eksik veya hatalar olabilir.Ben bildiklerimi yazdım ki ilerisi için hiç değil elde-avuçta yetersiz de olsa bir bilgi olsun.Eksiklerimi tamalayıcı olarak veya var ise yanlışlarımı düzeltecek arkadaşlardan rica ediyorum,bana yazıp göndersinler,düzeltme yapayım.
Mustafa Dumlu

Please publish modules in offcanvas position.