GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR

TC Ramazan ÇakirNotlar - 13 Mayıs 2013 Pazartesi, 13:33

Gençlik, geleceğin güvencesidir.Geleceğimizi kuracak ve kurgulayacak olan onlardır.

Gençlik konusunda ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar şu sonuçları ortaya koymuş;

Gençlerimizin %90’ı facebook kullanıyor fakat excelde makro yazmayı sadece %2’si biliyormuş.

Gençlerimiz de tıpkı büyükler gibi tüketmeyi seviyor, üretmeyi sevmiyorlar. Üretme, bizim kültürümüzde de yok.

Gençlik potansiyelimiz oldukça yüksek. Nüfusumuzun %65’inden fazlası 25 yaşın altında. Genç bir nüfusa sahibiz. Bu büyük kitlenin üretime değil, tüketime yönelmesi geleceğimiz için büyük sorun.

Nedense üretici gençlik yetiştiremiyoruz, yetiştirmeyi de planlamıyoruz. Devletin böyle bir programı yok. Aileler, çocuklarına bu özelliği veremiyorlar.

Gelişmiş toplumlarda gençler, üretime yöneliyorlar, bilgiye ulaşabiliyorlar. Ülkemiz de gençlerin bilgiye erişme olanakları da yok. Bunun için de onlara yeni olanaklar sunmuyoruz.

Gençlerimiz üzerinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bir başka sonuç, gençlerimizin özgüvenleri yok. Kendilerine ve yeteneklerine güvenemiyorlar. Tabi bunun doğal sonucu olarak da güçlü olanın yanında yer  alıyorlar. Bir nevi güce boyun eğiyorlar.

Yaratıcı ve farklı düşünebilme, özgüvenin bir sonucudur.

Bağımsızlık ve özgür düşünme, yaratıcılığın kıvılcımını oluşturur. Bu özelliklere  sahip olmayanlar, üretken de olamazlar.

Birleşmiş Milletler, gençliğin amacını 3 ilkede toplamış,

- Gelişme

- Katılım

- Barış

Bilimsel eğitim olmadan insanlar kendilerini geliştiremiyorlar. Gelişimin kaynağı bilimsel eğitimdir. Bilime dayanmayan, bilimsel verilerden kaynaklanmayan eğitim, işsiz yığınlar yetiştirir. İşsiz  yığınlar da toplumsal yaşama olumlu katkı sağlayamaz.

Niteliksiz, mesleksiz yığınlar, topluma sadece yeni yükler, yeni sorunlar getirir.

Geleceğimizi kuracak, düzenleyecek olan gençlerindoğalarında yüksek amaçlar vardır. Gençlik, kişiliğin oluştuğu bir dönemdir. Gençlikdöneminde insan, bedenini, duygularını sorgulamaya başlar. Hep arayışiçindedir, iç gözlem yeteneği gelişmiştir. Bir futbol yıldızı, bilim adamı,dizi oyuncusu, ülkesini kurtaracak devlet adamı olmak ister. Gençlik, hayallerçağıdır. Çocuklukta yalnız kalmayı sevmeyen insanoğlu, gençlikte yalnızkalmaktan hoşlanır. Odasına kapanıp hayaller kurar.

Genç insanın odası, sığınağıdır. Hayal gücünün alabildiğineyaşandığı yerlerdir.

Hayalcilik belli sınırların dışına çıktığı zaman kişilikbozulur, olumsuz yönde etkilenir.

Psikolog F. Skinner’a göre, insan kişiliği gençlikte oluşurve bir öğrenmenin ürünüdür. Genç insanın örnek aldığı insanlar, toplumsalyaşamın bireyleridir. Bireyin bir davranışı çevre tarafından pekiştirilirse kişiamacına ulaşırsa, o tür davranışları genç insan tekrarlar ve kişiliğinin birparçası haline getirir.

Kişilik konusunda farklı kuramlar vardır. Bu kuramların en önemlisi en fazla taraftar bulanı Skinner’in Öğrenme Kuramı’dır. Öğrenme kuramında eğitim sadece okul duvarları içinde değil, toplumsal yaşamda gözlemler sonunda pekiştirilen davranışlardır.

Bilimsel çalışmalar, araştırmalar gösteriyor ki, gençler, toplumun bir parçasıdır. Örnek aldıkları kişiler, toplumsal yaşamdaki bireylerdir.

Bizler, gençlere neyi gösteriyorsak, gençler de onları yapıyor.

İdealler farklı, gerçekler farklıdır.

Bir baba ve anne, çocuğuna nasıl öğüt verirse versin, çocuklar,öğütleri değil, anne-babasının yaptıklarını yaparlar.

Çocuk, ailenin ve içinde yaşadığı toplumun bir ürünüdür.

Nasıl bir toplumda yaşıyorsa, o şekilde kişilik geliştirirler. Çocuklarımızın yetişmesinde sorumlu olan bizleriz. Onların yanlış davranışlarının sorumluları bizleriz. Bizlere bakarak kişiliklerini oluşturuyorlar.

Bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki gençlerimizdeki en büyük eksiklik özgüvendir. Gençlerimiz, kendi yeteneklerine, kendilerine güvenemiyorlar, bağımsız düşünemiyorlar.

Büyükleri gibi üretimi değil, tüketimi seviyorlar.

Bunun için bilimsel araştırmaya da gerek yok, çevremizdeki gençlere batığımız da bu durum apaçık kendini gösteriyor.

Tüm gençlerin elinde cep telefonu var.

Acaba bunları gerçek ihtiyaçtan mı kullanıyor yoksa hava olsun diye mi?

Mesleksiz ve eğitimsiz gençlik, gelecek için tehlikedir. 

Please publish modules in offcanvas position.