FAŞİZM
 
19 Ocak 2013 Cumartesi, 18:40 · tarihinde Ramazan Çakir tarafından eklendi
Faşizm tüm baskıcı rejimlerin genel adıdır.
Faşizm sözcüğü iki anlamda kullanılır.
1-Geniş anlamda faşizm; Askeri, dini insan haklarının bütünüyle yok edildiği baskı ve korku rejimlerinin genel adıdır. Günümüzde her türlü baskı rejimine bu anlamda faşizm denir.  
Böylesine insanlık dışı, bir rejim olan faşizm, günümüz de sadece gelişmemiş toplumlarda görülen bir yönetim biçimidir.
2-Dar anlamda faşizm, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce İtalya'da, B. Mussolini tarafından uygulanan rejimin adıdır. Faşizm sözcüğü, eski Roma imparatorlarının etrafındaki eli sopalı fedailere verilen ad olan “Fasecs”den türetilmiştir. Fasecs, aynı zamanda balta sopa anlamına da gelir. İnsanları baltayla, sopayla hizaya getirmek anlamında kullanılmıştır.
Mussolini'nin kurduğu faşist parti, İtalya'da 1921 yılında yapılan seçimlerde 535 kişilik parlamentoda ancak 30 milletvekili çıkarabilmiştir. Fakat Mussolini, hükümet kurulurken en önemli bakanlıkları istemiştir. Bunun üzerine sosyalistler, bütün ülkede genel greve gitmiştir. Ama Mussolini'nin kara gömlekli gençlerden oluşan taraftarları, bu grevi üç günde bastırmıştır. Mussolini ve kara gömlekli faşistlerden oluşan büyük bir grup, Napoli'den Roma'ya yürüyerek iktidarı zorla ele geçirmişlerdir. Kısa zamanda tüm devlet kuruluşlarını denetim altına almışlardır. 1924 yılında yapılan seçimlerde parlamentoda 406 milletvekilliği kazanmışlar, muhalefeti de parlamentodan kovmuşlardır. Böylece Mussolini ve faşistler, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürecek olan mutlak iktidarı ele geçirmişlerdir. Faşizm, akıl ve mantık yerine, duygu ve heyecana dayanan bir ideolojidir, devleti tanrılaştırmıştır. Devlet bir amaç, birey da ona hizmet eden sadece bir araçtır. ‘Birey devlet içindir’ ilkesi faşizmin temelini oluşturur. Faşizmde devlet kutsaldır. Mussolini, Maciavelli Nietzsche Fichte ve Pareto gibi filozoflardan etkilenmiştir. Mussolini devleti yönetme hakkının mistik bir şef olan “Duçe”nin olduğunu savunur. Duçe, her zaman haklıdır. Söylediği her söz yasadır. Ona kayıtsız şartsız itaat etmek gerekir. Faşizmi en iyi anlatan Mussolini'nin kendi sözleridir: “Faşizm için bütün her şey devlettir. İnsansal ya da zihinsel hiçbir şey yoktur ki, devletin dışında var olsun. Ya da herhangi bir değer taşısın.”     
Faşizmin genel felsefesini şöyle özetleyebiliriz;
Faşizm, insanlar arası eşitliği kabul etmez. Onlara göre, “Herkes, her şeyi bilmez.” Bu görüşlerine de Kur’an-ı Kerim’deki “Bilenle bilmeyen bir olmaz” ayetini esas alırlar. Faşistlere göre yönetim, seçkinlerin elinde olmalıdır. İnsanlar, doğuştan eşit değildir. Bazıları yönetmek, bazıları da yönetilmek için yaratılmıştır. Aptalla-akıllı, bilgiliyle-bilgisiz bir olamaz. Oyları da eşit olmamalıdır. Faşistler, parlamenter sisteme de karşıdırlar. Onlara göre, lider, vaktini parlamenterleri ikna etmekle geçirmemelidir. Esas olan, hainlerle ve düşmanlarla mücadele etmektir.
Faşizmin ilkelerini şöyle sıralayabiliriz;
1- Faşistler, anti kapitalist ve anti komünisttir. Faşizm, toplumda yozlaşmaya ve teröre, düzensizliğe karşıdır.
2- Faşizme göre, demokrasi, gevezeler rejimidir.
3- Şovendir. (Irkçıdır)
4- Emperyalisttir. (Sömürgeci ve saldırgandır)
5- Otoriterdir. Bireyin hak ve özgürlükleri, liderin verdiği kadardır. Devlet, birey için değil, birey devlete hizmet etmek için vardır.
6- Totaliterdir. Muhalefetin her türlüsüne karşıdır. Muhalefet etmek, faşistlere göre hainliktir.
7- Faşizm, barışı reddeder. Çünkü barış, özveri karşısında bir kaçışı ve ikiyüzlülüğü örtüp, gizlemektir. Sözüm ona, devrimcilere özgü bütün hayallere ve yeniliklere kesinlikle karşıdır. Faşizm, şu yeryüzünde mutluluk denen şeyin gerçekleşeceğine katiyen inanmaz. Dolayısıyla faşistin gözünde hayat alabildiğine ciddi, sıkı ve dinsel bir iştir. Baştan sona ruhun manevi ve sorumlu gücü ile temellenen bir dünyada yaşamaktır. Faşistler, kolay yaşamaktan nefret eder. Kolay yaşamak, insan onuruna ve insanca değerlere aykırıdır. Günümüzün gelişmiş, uygar toplumlarında faşizmin adı bile ürkütücüdür.
Günümüz de devletin temel amacı, bireye hizmettir. Devlet, birey içindir, bireyin mutluluğu içindir. Bireyin daha özgür, daha mutlu yaşaması için devlet kurulmuştur. Faşizm, bunun tam tersini savunur. Devlet kutsaldır, birey ona hizmet etmekle yükümlüdür.
Faşizmi istek üzerine yazdım.
Faşizmin olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var.
Şimdi kızacaksınız, “Faşizm’in olumlu yönü olur mu?” diye, sizlere soruyorum “Oyunu satan insanlarla idealleri için (beğeniriz veya beğenmeyiz) oy kullanan insan arasında fark yok mu?”
Ramazan Çakır

Please publish modules in offcanvas position.